تاریخ امروز:یکشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۹

قوانین و آیین نامه اختراعات

مجموع قوانین و آیین نامه های حاکم بر ثبت اختراعات

قانون ثبت  اختراعات

  ماده۱

اختراع نتيجه تحقیق و تفکر و خلاقیت فرد يا افرادی است كه براي اولين بار در جهان محصول، فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را در جهت رفع مشكل یا تسهیل و بهبود عملکرد یک محصول دريك حرفه‌ یا فناوري‌، صنعت و .. ابداع و ارائه مي‌كند.

ماده۲

اختراعي قابل ثبت است كه حاوي نوآوری و ابتکار جديد درسطح جهان و داراي قابلیت ساخت و كاربرد صنعتي باشد. نوآوری و ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در محصول يا فرایند قبلي وجود نداشته و براي یک شخص با مهارت عادي در فن مذكور بدیهی  نباشد و کاربردی بودن بدین معنی است که در رشته‌اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد.

ماده۳

گواهينامه اختراع شامل سند حقوق انحصاری است كه اداره ثبت اختراع و مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي‌كند.

ماده۴

موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است‌:

الف ـ اکتشافات و نظريه‌هاي علمي‌ و هنری.

ب ـ سبک ها و روش های انجام كار و ایده های تجاري

ج ـ روشهاي معاینه و تشخيص و معالجه بيماريها

دـ کشف ژن و اصلاح ژن و اجزاء تشكيل‌دهنده آن و فرآيندهاي بيولوژيك توليد ژن.

هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش‌بيني و یا در هر نقطه از جهان ابداع و ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق استفاده عملي و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضا افشاء شده باشددرصورتي كه خود متقاضی افشا کننده باشد افشای اختراع تا مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا مانع ثبت نمی گردد.

و ـ اختراعات غیر اخلاقی یا خلاف موازين شرعي.

ماده۵  چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع:

الف ـ حقوق معنوی اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

ب ـ اگر اختراع گروهی یا اشتراکی باشد ، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً و بصورت برابر به همه آنان تعلق مي‌گيرد.

ج ـ هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از هم اختراع واحدي كرده باشند (درصورت عدم افشای هیچیک)شخصي كه در تاریخ مقدم تری جهت ثبت اظهارنامه اقدام ، حق ثبت اختراع را خواهد داشت‌.

د ـ حقوق مادی ناشي از اختراع ثبت شده قابل فروش و انتقال است و درصورت فوت مالک به ورثه او منتقل مي‌شود.

هــ درصورتي كه اختراع ناشي از استخدام مخترع  باشد، حقوق مادي متعلق به كارفرما  وحقوق معنوی متعلق به مخترع خواهد بود.

ماده۶

اظهارنامه ثبت اختراع، بايد موضوعي را كه حمايت از آن درخواست مي‌شود، تعيين كرده‌ و به فارسي تنظيم شود، داراي مدارک کامل شامل:‌ شرح وتوصيف ادعا و خلاصه‌ توصيف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌ باشد.

ماده۷

متقاضي ثبت اختراع تا زماني كه اظهارنامه او جهت ثبت اختراع قبول نشده است مي‌تواند انصراف داده و آن را مسترد كند.

ماده۸

اظهارنامه بايد فقط شامل يك يا چند اختراع مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي‌دهند باشد.

ماده۹

متقاضي مي‌تواند همراه با ثبت اظهارنامه درخواست اصلاحات بعدي آن را نیز ثبت نمايد.

ماده۱۰

متقاضي حق تقدم بايد شماره و تاريخ اظهارنامه مقدم را كه در خارج تسليم كرده ارائه دهد.

ماده۱۱

اداره ثبت اختراع تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه و یا تاریخ حق تقدم تلقي می کند.

ماده۱۲

چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هايي اشاره شود كه در نقشه فنی اظهارنامه وجود ندارد، اداره از متقاضي درخواست مي‌كند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضي نقشه‌هاي مورد اشاره را ارائه نمايد، اداره مذكور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ دریافت اظهارنامه درنظر خواهد گرفت.

ماده۱۳

پس از ارسال اظهارنامه و ثبت تقاضا ، اداره ثبت اختراع اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط مندرج در قانون و آئين‌نامه ثبت اختراع‌، بررسي و درصورت تایید اقدام لازم را براي ثبت انجام مي‌دهد.

ماده۱۴

اداره ثبت اختراع پس از ثبت طرح بايد جهت موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ جهت انتشار آگهی اختراع.

ب ـ صدور گواهينامه ثبت اختراع

ماده۱۵

حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زیر است:

الف ـ بهره‌برداري ازاختراع ثبت شده در ايران توسط هر شخصی، مشروط به موافقت مالك اختراع است‌.

ب ـ مالك اختراع مي‌تواند از هر شخصی كه بدون اجازه او اقدام به نماید و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حقوق مخترع شود، شكايت كند.

ج ـ حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نمي باشد:

۱ـ استفاده از اختراعی كه توسط مالك اختراع تولید و عرضه و فروخته ‌مي‌شود.

۲ـ استفاده از وسایلی که به طور موقت يا تصادفاً وارد كشور مي‌شود.

۳ـ بهره ‌برداريهايي كه فقط با اهداف غیر تجاری همچون تحقیقات و آزمايش انجام می گردد.

ماده۱۶

اعتبار گواهينامه اختراع ۲۰ سال است و بعد از این تاريخ منقضي مي‌شود.

ماده۱۷

دولت يا هر نهاد یا شخصی که دولت مجاز بداند ، مي‌توانند از اختراع بهره‌برداري نمايند.

ماده۱۸

هر شخصی مي‌تواند درخواست ابطال گواهينامه اختراع را از دادگاه نمايد. درصورتي كه  ثابت كند يكي از شرايط اختراع را ندارد‌، می تواند موجب صدور حكم ابطال گواهينامه اختراع ‌شود.

ماده۱۹

 چنانچه مالك اختراع بخواهد اقدام به بهربرداری ازاختراع ثبت شده نماید، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت يك هفته موضوع را در خصوص امكان بهره‌برداري از اختراع بررسی و حداكثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتيجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداري اعلام مي‌نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *